Munkavédelem

1. Általános ismeretek

 1.1 A munkavállaló jogszabályban előírt munkavédelmi jogai és kötelességei

 

1.1.1 Munkavédelmi jogai:

 

1.1.2 Kötelezettségek:

 

1.2 Általános magatartási szabályok

 

A munkavégzésre vonatkozó általános szabályok:

- A képzettsége, ismereti alapján megszüntetni, ha erre nem képes, azonnal jelenteni a közvetlen munkairányítónak. A veszélyes körülmény megszüntetéséig nem végezhet munkát.

- Amellyel megbízták és összhangban van szakképesítésével

            - Amelyet a technológiai, műveleti, kezelési utasítások számára előírnak

            - Amellyel kapcsolatos munkavédelmi ismereteket elsajátította

 

Amennyiben a veszély súlyos következményekkel járhat megtagadható a munkavégzés, amennyiben ez munkatársára is veszéllyel jár úgy köteles megtagadni a munkavégzést.
Az ilyen veszélyekről azonnal tájékoztassa munkahelyi vezetőjét és kérje intézkedését annak megszüntetésére.

A fenti veszélyek felismerése, ellenük való védekezés ellenére is előfordulhat, hogy balesetet szenved a munkavállaló.

Baleset: Az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külső hatás, amely a sérült akaratától függetlenül, hirtelen vagy aránylag rövid idő alatt következik be és sérülést, mérgezést vagy más (testi, lelki) egészségkárosodást, illetőleg halált okoz.

Munkabaleset: Az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától és a munkavállaló (sérült) közrehatásának mértékétől függetlenül. A munkavégzéssel összefüggésben következik be a baleset, ha a munkavállalót a foglalkozás körében végzett munkához kapcsolódó közlekedés, anyagvételezés, anyagmozgatás, tisztálkodás, szervezett üzemi étkeztetés, és a munkáltató által nyújtott egyéb szolgáltatás igénybevétele során éri.

Üzemi baleset: Az a baleset, amely a biztosítottat a foglalkozása körében végzett munka közben vagy azzal összefüggésben, illetőleg munkába vagy onnan lakásra menet közben éri.

 

 

A baleset bekövetkezése esetén a sérülést azonnal vagy a lehető legrövidebb időn belül be kell jelenteni a munkahelyi vezetőnek - függetlenül attól, hogy okoz-e munkakiesést vagy sem - annak érdekében, hogy a hasonló esetek elkerülésére vonatkozó intézkedését megtehesse, továbbá kivizsgálási, nyilvántartási, bejelentési kötelezettségének eleget tehessen. Súlyos baleset esetén a környezet lehetőség szerinti érintetlenül hagyásáról is gondoskodni kell.

 

 

Vállaljuk:


Cégek munkavédelmi feladatainak ellátását
Munkahelyi kockázatelemzés elkészítését
Dolgozók munkavédelmi oktatását: előzetes, ismétlődő és rendkívüli
Munkabalestek kivizsgálását, jegyzőkönyvezését 
 

Kérje árajánlatunkat! Kollégánk készséggel áll rendelkezésére!

Ambrus Zoltán 

munkavedelem@kohutesfia.hu