Tűzvédelem

Az 54/2014 BM. rendelet XXI. fejezetének előírásai értelmében Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyvet (TMMK) kell készíteni a használatbavétel követően 60 napon belül az alábbi esetekben:

A z elkészült TMMK-ban a változásokat 30 napon belül át kell vezetni a változásokat és 5 évenként felül kell vizsgáltatni.

A TMMK-nak tartalmaznia kell:

Vállaljuk:

    Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv készítését
    Tűzoltó készülékek (típustól függetlenül) és tűzcsapok javítását
    Tűzoltó készülékek és tűzcsapok karbantartását
    Tűzoltó nyomótömlők nyomáspróbáját
    Földalatti, földfeletti és fali tűzcsap vízhozam mérés elvégézését
    Tűzcsap kiépítését
    Tűzivíz tározó medence ellenőrzését
    Száraz felszálló vezeték ellenőrzését, nyomáspróbáját
    Hő-és füstelvezető ellenőrzését, karbantartását
    Beépített automatikus tűzjelző rendszerek ellenőrzését, karbantartását
    Beépített automatikus oltóberendezések ellenőrzését, karbantartását
    Tűzvédelmi Szabályzat készítését
    Kockázati osztály meghatározása
    Tűzriadó Terv készítését
    Cégek tűzvédelmi feladatainak ellátását
    Dolgozók tűzvédelmi oktatása: előzetes, ismétlődő és rendkívüli
    Tűzvédelmi oktatások dokumentálása